fbpx

Rezygnacje oraz Reklamacje

REZYGNACJE ORAZ REKLAMACJE

 

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem w formie wiadomości e-mail na adres biuro@merc-med.pl

 

  1. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecności na szkoleniu, kwota zadatku nie ulega zwrotowi i będzie zaliczana na poczet kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych, preparatów i innych związanych z organizacją szkolenia dla uczestnika, a w przypadku zmiany terminu ze strony organizatora przechodzi na poczet kolejnego, ustalonego terminu.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w terminie 3 dni przed planowaną datą kursu, w przypadkach niezależnych od organizatora, kiedy ilość uczestników szkolenia jest mniejsza niż 4 osoby.

 

  1. Istnieje możliwość odwołania szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie kursu w zaplanowanym terminie. Organizator jest zobowiązany poinformować uczestnika szkolenia, o najbliższym możliwym terminie kursu.

 

  1. Kursant może zasięgnąć informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi usługami, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@merc-med.pl.

 

  1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu usługi, datę i miejsce jej wykonania oraz dokładny opis. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Centrum szkoleniowe wynosi 30dni. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014roku o ochronie praw konsumenta.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji związanych ze zmianą liczby modelek i modeli podczas szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora tj braku przybycia modela/modelki na zabieg lub dyskwalifikacji z powodu przeciwwskazań, co może mieć wpływ na intensywności i czas trwania zajęć praktycznych .
Send message via your Messenger App